Press "Enter" to skip to content

ทำไมหลายคนอาจมองข้ามสุขภาพของตัวเอง

สุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคนร่างกายและอวัยวะของเรานั้นทำงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีอายุที่มากขึ้นร่างกายย่อมเสื่อมสภาพลงไปแต่เราสามารถที่จะดูแลร่างกายได้โดยการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อช่วยค้นหาโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกๆ ที่ยังไม่เกิดอาการถ้าหากเกิดขึ้นก็สามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงที อย่าคิดว่านอนดูคลิปหลุดแล้วจะไม่เสี่ยง เพราะอาการบางอย่างไม่แสดงออกในทันที
ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี คือ สามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการได้รับการรักษาที่เหมาะสม และไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนมีอาการรุนแรง หรือตรวจพบว่ายังไม่เป็นโรคยจึง แต่มีภาวะเสี่ยง เราก็จะสามารถดูแลป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค เฝ้าและติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทานอาหารไขมันสูงเป็นประจำ ไม่ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆ มากกว่าคนทั่วไปฉะนั้นควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บางคนนอนดูคลิปหลุดแล้วเกิดอาการเจ็บ หรือปวด ก็คิดว่าไม่สำคัญ แต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของอาการอันตรายก็ได้
ควรตรวจอะไรบ้าง
การตรวจสุขภาพประจำปีนั้นตรวจได้ทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ การตรวจจะต่างกันตามเพศ อายุ กรรมพันธุ์ ความเสี่ยงในการเกิดโรคของแต่ละคน การตรวจสุขภาพประจำปีแบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่
1.วัยเด็ก กลุ่มเด็กจะเป็นการตรวจเพื่อดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นหลักประเมินโดยกุมารแพทย์ รวมไปถึงการฉีดวัคซีนตามช่วงเกณฑ์อายุ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
2. วัยวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน คือมีอายุตั้งแต่ 18 – 60 ปี จะเป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในร่างกาย ขั้นตอนการตรวจสุขภาพนั้น ประกอบไปด้วยการวัดชีพจร การวัดความดันโลหิต การวัดอัตราการหายใจ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจเลือด (ได้แก่ระดับไขมัน ระดับน้ำตาล การทำงานของตับ การทำงานของไต เป็นต้น) อาจต้องงดช่วยตัวเอง งดดูคลิปหลุดก่อนตรวจ การตรวจคลื่นไฟฟ้า-หัวใจ การตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก การตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้อง การตรวจปัสสาวะด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ แพทย์จะทำการซักถามประวัติทางสุขภาพ ประวัติครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่บุคลลในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวานและหัวใจ เพราะคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวมากกว่าบุคคลอื่นรวมถึงซักถามพฤติกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ดูคลิปหลุดบ่อยไหม ความเครียดจากงาน พฤติกรรมการออกกำลังกาย เป็นต้น แพทย์จะตรวจร่างกายเบื้องต้นและรวบรวมข้อมูลวินิจฉัยแนะนำตามความเสี่ยงของแต่ละคน แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนตามความจำเป็นของแต่ละรายด้วย